Isa
Showa
Ref: 3287
Isa Showa
Price: £6,800.00
Sold
Marusei
Kohaku
Ref: 3271
Marusei Kohaku
Price: £5,800.00
Sold
Marusho
Sanke
Ref: 3288
Marusho Sanke
Price: £4,800.00
Sold
Marusei
Sanke
Ref: 3272
Marusei Sanke
Price: £4,300.00
Sold
Marukyu
Kohaku
Ref: 3341
Marukyu Kohaku
Price: £3,500.00
For Sale
Koshiji
Shiro Utsuri
Ref: 3303
Koshiji Shiro Utsuri
Price: £3,450.00
For Sale
Koshiji
Shiro Utsuri
Ref: 3306
Koshiji Shiro Utsuri
Price: £3,450.00
For Sale
Koshiji
Shiro Utsuri
Ref: 3304
Koshiji Shiro Utsuri
Price: £2,650.00
For Sale
Iwashita
Kohaku
Ref: 3330
Iwashita Kohaku
Price: £2,300.00
Sold
Koshiji
Shiro Utsuri
Ref: 3305
Koshiji Shiro Utsuri
Price: £2,250.00
For Sale
Koshiji
Showa
Ref: 3328
Koshiji Showa
Price: £2,200.00
Sold
Marukyu
Tancho Kohaku
Ref: 3289
Marukyu Tancho Kohaku
Price: £1,900.00
Sold
Marusho
Sanke
Ref: 3274
Marusho Sanke
Price: £1,890.00
For Sale
Marusei
Kigoi
Ref: 3316
Marusei Kigoi
Price: £1,850.00
For Sale
Oimogawa
Kohaku
Ref: 3315
Oimogawa Kohaku
Price: £1,790.00
For Sale
Marukyu
Tancho Kohaku
Ref: 3278
Marukyu Tancho Kohaku
Price: £1,600.00
For Sale
Mano
Shusui
Ref: 3268
Mano Shusui
Price: £1,200.00
For Sale
Oimogawa
Kohaku
Ref: 3275
Oimogawa Kohaku
Price: £1,200.00
For Sale
Oimogawa
Kohaku
Ref: 3276
Oimogawa Kohaku
Price: £1,200.00
For Sale
Oimogawa
Kohaku
Ref: 3277
Oimogawa Kohaku
Price: £1,200.00
Sold
Showing 1 - 20 of 94 Koi